Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tetapan

Perkhidmatan Ditawarkan Bahagian Penguatkuasaan

 • PDF

Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah :-

 1. Menguatkuasakan undang-undang syariah yang berkuatkuasa di negeri Kelantan.
 2. Membuat rondaan dan pemantauan ke taman-taman rekreasi, pantai-pantai, tempat perkelahan dan sebagainya.
 3. Menerima aduan dan membuat tindakan ke tempat-tempat maksiat.
 4. Memberikan penerangan berhubung dengan kesalahan Jenayah syariah.
 5. Mengawasi pengajaran dan amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta mengambil tindakan terhadap pengamal dan pengembang ajaran salah.
 6. Membuat pemeriksaan dan tangkapan ke atas mereka yang melakukan kesalahan Jenayah Syariah.

 

Enakmen-enakmen yang digunapakai oleh bahagian ini :-

 1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan no.3/1982 (pindaan) 2006
 2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah no. 2/1985
 3. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah no.8/2002 (pindaan) 2006
 4. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bil.4/1994
 5. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan no.6/2002
 6. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan no.9/2002