Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tetapan

Pengenalan Penyelidikan

 • PDF
 1. Bahagian Penyelidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dahulunya merupakan satu unit di Bahagian Dakwah dan telah diasingkan menjadi satu bahagian pada tahun 1997.
 2. Bahagian ini memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah yang berhubung kait dengan isu-isu akidah, syariah, ajaran sesat, pensijilan halal dan juga penapisan media.
 3. Bahagian ini diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah, seorang Penolong Pengarah Kanan, seorang Penolong Pengarah dan juga beberapa kakitangan sokongan.
 4. Bahagian ini terbahagi kepada 3 unit utama iaitu :
  • Unit Akidah dan Syariah
  • Unit Pengurusan Halal
  • Unit Penapisan Media

Visi

Ke arah mewujudkan masyarakat yang mantap akidah dan menjaga kesucian agama serta faham konsep halal dan haram.

Misi

Menjadi sumber rujukan yang berwibawa di bidang akidah, syariah, dan pengurusan pensijilan halal.

Objektif

 1. Mengatasi masalah yang timbul di kalangan masyarakat dan umat Islam sama ada dari segi aqidah atau syariah
 2. Menyampaikan maklumat-maklumat yang betul dan tepat menurut ajaran islam kepada segenap lapisan masyarakat untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka.
 3. Melahirkan umat islam yang berpengetahuan tinggi dan peka dengan masalah-masalah semasa terutama yang berkait dengan hal-hal keagamaan.
 4. Melahirkan masyarakat islam yang mempunyai ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa dan tidak mudah terpesong akidahnya.
 5. Mengurus permohonan, pensijilan halal, pemantauan dan penguatkuasaan pensijilan halal dengan cekap dan berkesan.

 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Menyediakan hasil penyelidikan dalam tempoh (6) bulan selepas arahan diterima.
 2. Menyediakan hasil penapisan dan penyemakan bahan media bercetak berunsurkan  Islam dalam tempoh tiga (3) bulan selepas diterima.
 3. Menyediakan hasil penapisan dan penyemakan bahan media elektronik berunsurkan Islam dalam tempoh satu (1) bulan selepas diterima.
 4. Membuat pemeriksaan pensijilan halal dalam tempoh satu bulan setelah permohonan lengkap diterima.
 5. Mengeluarkan sijil halal bagi pemohon pensijilan halal dalam tempoh dua (2) minggu selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengesahan Sijil Halal.
 6. Membuat pemeriksaan pemantauan  penyalahgunaan sijil dan logo halal dalam masa  dua (2) minggu selepas aduan diterima.


Senarai Perjawatan Bahagian Penyelidikan

 

Nama Dan Gred Jawatan

Jawatan Diluluskan

Diisi

Kekosongan

UNIT AM PENTADBIRAN

Ketua Penolong Pengarah S48

Anuar Al Sadat Bin Haji Noor

1

1

0

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17

Nur Hairina Binti Abd Malikarimallah

Laili Binti Yunus

2

2

0

Pembantu Am Pejabat N1

1

0

1

Pemandu R3

Husin Bin Nen

Ahmad komarul ariff Bin Ramli

2

2

0

UNIT PENAPISAN MEDIA

Penolong Pengarah Penapisan Media S41

Abdul Muiz Bin Abdullah

1

1

0

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27

1

0

1

Pembantu Hal Ehwal Islam S17

1

0

1

UNIT PENGURUSAN HALAL

Penolong Pengarah (Pengurusan Halal) S41

Nik Mohamad Zawawi Bin Ibrahim

1

1

0

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27

Badrul Hisham Bin Ab Rahman

1

1

0

Penolong Pegawai Teknologi Makanan C27

1

0

1

Pembantu Hal Ehwal Islam S17

2

0

2

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17

Azrami Bin Aziz

1

1

0

Pembantu Tadbir (Kewangan) W17

Wan Ros Azmin Bin Wan Hamat

1

1

0

UNIT AKIDAH & SYARIAH

Penolong Pengarah Kanan (Akidah & Syariah) S44

Mohamad hilmie Bin Mat Daud

1

1

0

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S32

1

0

1

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S22

1

0

1

Pembantu Hal Ehwal Islam S17

Encik Sukarno Bin Abdul Rahim

1

1

0

JUMLAH

20

11

9

** Jumlah keseluruhan pegawai dan kakitangan Bahagian Penyelidikan ialah seramai dua puluh (20) orang iaitu sebelas (11) jawatan telah diisi, manakala sembilan(9) jawatan lagi masih belum di isi.