Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tetapan

Teknologi Maklumat

  • PDF
  1. Mengenalpasti aplikasi dan proses yang hendak dikomputerkan (membangunkan program-program baru dan mengubahsuai program yang bermasalah).
  2. Bertanggungjawab membantu dalam pembangunan, pemasangan dan pengendalian sistem komputer dan teknologi maklumat.
  3. Bertanggungjawab membantu dalam mengendalikan dan menyelia pengkalan data dan maklumat.
  4. Bertanggungjawab membantu dalam pelaksanaan dan pemantauan system Komputer dan rangkaian.