Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tetapan

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2016

  • PDF
Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept. Okt. Nov. Dis.
Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1.
Borang Tempahan Alat Tulis
18 10 28
2.
Borang Tempahan Dewan
13 5 18
3.
Borang Tempahan LO
14 8 22
4.
Borang Permohonan Perbelanjaan
9 9 18
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1.
Borang Permohonan ICT
10 10 20
2.
Borang Pendaftaran emel JAHEAIK
5 6 11
3.
Borang Pengesahan Memuatnaik Maklumat
3 2 5
4.
Borang Selenggara Komputer
4 21 25
5.
Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK
13 10 23
iii)Pekeliling Am
1.
Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam)
17 5 22
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept. Okt. Nov. Dis.
Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1.
Prosedur dan Dokumen Perkahwinan
30 45 75
2.
Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin
15 20 35
3.
Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan
17 15 32
4.
Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah
36 9 45
5.
Akuan Sokongan Pertukaran Nama
17 2 19
6.
Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen
9 4 13
ii) Carta Aliran Kerja
1.
Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam
25 17 42
2.
Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga
19 15 34
3.
Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah
13 16 29
4.
Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai
4 3 7
5.
Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik
8 5 13
6.
Memproses Pendaftaran Ruju'
10 7 17
7.
Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam
8 5 13
8.
Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik
8 12 20
9.
Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali
10 10 20
10.
Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga
7 6 13
iii) Borang
1.
Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah)
46 50 96
2.
Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2016 50 35 85
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1.
Jadual Kursus MBKPI 2016
50 30 80
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept. Okt. Nov. Dis.
Jumlah
i) Carta Aliran
1.
Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap
15 10 25
2.
Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap
7 5 12
ii) Borang Maklumat
1.
Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama)
4 3 7