Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tetapan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

  • PDF

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI-MAC 2016

Bil. Perkara Menepati Tempoh Masa/Standard
Piagam Pelangan
Tidak Menepati Masa/Standard
Piagam Pelangan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan
Menepati
Standard*
% Menepati
Standard**
Jumlah
Perkhidmatan Tidak Menepati
Standard***
% Tidak Menepati
Standard**

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1 Proses penyelesaian bayaran bil-bil Tuntutan Perbelanjaan bekalan pejabat dan Bayaran Balik Wang Amanah 19
100%
0
0
19
2
Siasatan dan laporan aduan orang awam dalam tempoh 3 hari bekerja
6
100%
0
0
6
3
Proses pembelian harta modal
5
100%
0
0
5
4
Proses pembayaran invois
20
100%
0
0
20
5
Proses pembayaran gaji
226
100%
0
0
226
6
Pembayaran elaun perjalanan dan elaun lebih masa
15
100%
0
0
15
7
Tempahan dewan/asrama dan terima bayaran
12
100%
0
0
12
BAHAGIAN DAKWAH
1 Memproses permohonan ceramah atau tazkirah daripada jabatan dan agensi dalam tempoh 2 minggu
10
100%
0
0
10
2 Memproses permohonan kemasukan Islam Saudara Baru dalam tempoh 1 hari
1
100%
0
0
1
3 Memproses permohonan mendapatkan buku-buku terbitan JAHEAIK dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan
25
100%
0
0
25
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
1 Menganjurkan Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) setiap bulan di seluruh jajahan Negeri Kelantan
3
100%
0
0
3
2 Mengeluarkan sijil Kursus Praperkahwinan Islam MBKPI sebaik sahaja kursus selesai
230
100%
0
0
230
3 Bersedia memberi maklumat mengenai prosedur perkahwinan/perceraian dengan tepat dan jelas
23
100%
0
0
23
4 Memproses permohonan kebenaran kahwin dalam masa tiga (3) hari bekerja
12
100%
0
0
12
5 Mendaftar dan mengeluarkan sijil perakuan nikah dalam tempoh satu (1) bulan selepas menerima dokumen berkaitan daripada Penolong Pendaftar Nikah
16
100%
0
0
16
6 Mengeluarkan kad nikah pintar dalam tempoh satu (1) bulan selepas menerima dokumen berkaitan daripada Pendaftar Nikah
13
100%
0
0
13
7 Mendaftar dan mengeluarkan sijil perakuan cerai dalam tempoh dua (2) minggu selepas menerima perintah daftar dari Mahkamah Syariah
23
100%
0
0
23
8 Memproses dan mengeluarkan cabutan/salinan sijil perakuan nikah, cerai, taklik dan rujuk dalam tempoh satu (1) minggu selepas permohonan
23
100%
0
0
23
9 Menerima aduan, memberi khidmat nasihat kekeluargaan kepada orang ramai dan pasangan yang bermasalah dalam rumahtangga pada setiap hari bekerja dan menetapkan tarikh temujanji untuk rundingcara suami isteri dalam tempoh dua (2) minggu
10
100%
0
0
10
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
1 Menerima maklumat tangkap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan mengisi borang 5
1
100%
0
0
1
2 Mengambil tindakan penguatkuasaan serta merta terhadap semua maklumat dan aduan lengkap yang diterima atas kesalahan jenayah syariah
1
100%
0
0
1
3 Menjalankan siasatan dalam tempoh 1 bulan selepas menerima arahan siasatan
1
100%
0
0
1
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
1 Lawatan Pemeriksaan Permohonan Pensijilan Halal
9
100%
0
0
9
2 Pengeluaran Sijil Pengesahan Halal
7
100%
0
0
7
3 Pemantauan Penyalahgunaan Logo dan Sijil Halal
9
100%
0
0
9
BAHAGIAN PENDIDIKAN
1 Memproses Permohonan Sokongan Pas Lawatan Iktisas Belajar Agama bagi warganegara asing dalam tempoh 1 minggu
6
100%
0
0
6
2 Memproses permohonan kursus pegawai dan kakitangan JAHEAIK ke INTAN, ILIM, ILDAS, JKSM dan lain-lain mengikut jadual yang ditawarkan
4
100%
0
0
4
3 Mengendalikan kursus-kursus atau seminar yang dianjurkan oleh ILID kepada pegawai dan kakitangan JAHEAIK
5
100%
0
0
5
4 Menerima bahan bacaan/rujukan untuk Perpustakaan JAHEAIK daripada Jabatan/Agensi Luar sebagai rujukan pegawai dan kakitangan JAHEAIK
7
100%
0
0
7
BAHAGIAN HALAQAT
1 Menyediakan program dakwah kepada kumpulan sasar yang tertentu serta menyelia pelaksanaannya dari semasa ke semasa
20
100%
1
0
20
2 Melaksanakan program kuliah dan tazkirah di masjid-masjid dan surau-surau di setiap kawasan seluruh Negeri Kelantan
15
100%
0
0 15
3 Merancang dan melaksanakan program-program ibadat seperti seminar solat dan sambutan hari-hari kebesaran Islam
13
100%
0
0
13
4 Menganjurkan program latihan atau kursus kepada tenaga penggerak Dakwah Halaqat untuk memantapkan nilai sahsiah mereka dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan lebih efisien
20
100%
0
0
20
5 Melantik pengelola, pegawai dan pembantu pegawai dakwah halaqat, guru Al-Quran, guru Fardhu Ain serta guru Pondok bagi setiap kawasan di seluruh Negeri Kelantan bagi memastikan kelancaran setiap program yang disediakan oleh Bahagian Dakwah Halaqat
10
100%
0
0
10