Objektif

  1. Memastikan kesucian Agama Islam terpelihara dengan berpegang kepada aliran Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
  2. Membentuk, membina dan memupuk kesejahteraan ummah berteraskan Islam melalui perancangan dan pelaksanaan yang strategik dan berkesan.
  3. Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesan.
www.artcreative.me