Visi

“UNTUK MENJADI SEBUAH AGENSI YANG MENTADBIR, MENGURUS, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN HAL EHWAL ISLAM SECARA CEKAP DAN BERKESAN BAGI MELAHIRKAN INSAN DAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, DAN MEWUJUDKAN SEBUAH NEGERI YANG AMAN SEJAHTERA SERTA MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH S.W.T”.

www.artcreative.me