Info Dari Unit Teknologi Maklumat

Borang dan Manual Peralatan eNIKAH (PDF Format)
Bil. Nama Dokumen
1. Borang Daftar Pentadbir eNIKAH v2
2. Manual Penggunaan Peralatan Pengimbas
3. Manual Penggunaan Printer OKI3300
Borang (PDF Format)
Bil. Nama Dokumen
1. Borang Pendaftaran Emel JAHEAIK
2. Borang Pengesahan Memuat Naik Maklumat
3. Borang Selenggara Komputer
Manual (PDF Format)
Bil. Nama Dokumen
1. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK
Pekeliling Am (PDF Format)
Bil. Nama Dokumen
1. Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam)