1. Bahagian ini memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah yang berhubung kait dengan isu-isu akidah, syariah, ajaran sesat dan penapisan media.
 2. Bahagian ini diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah, seorang Penolong Pengarah Kanan, seorang Penolong Pengarah dan juga beberapa kakitangan sokongan.
 3. Bahagian ini terbahagi kepada 2 unit utama iaitu :
  • Unit Akidah dan Syariah
  • Unit Penapisan Media

Visi

Ke arah mewujudkan masyarakat yang mantap akidah dan menjaga kesucian agama

Misi

Menjadi sumber rujukan yang berwibawa di bidang akidah dan syariah

 

Objektif

 1. Mengatasi masalah yang timbul di kalangan masyarakat dan umat Islam sama ada dari segi akidah atau syariah
 2. Menyampaikan maklumat-maklumat yang betul dan tepat menurut ajaran Islam kepada segenap lapisan masyarakat untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka.
 3. Melahirkan umat Islam yang berpengetahuan tinggi dan peka dengan masalah-masalah semasa terutama yang berkait dengan hal-hal keagamaan.
 4. Melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa dan tidak mudah terpesong akidahnya.

 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Menyediakan hasil penyelidikan dalam tempoh (6) bulan selepas arahan diterima.
 2. Menyediakan hasil penapisan dan penyemakan bahan media bercetak berunsurkan Islam dalam tempoh tiga (3) bulan selepas diterima.
 3. Menyediakan hasil penapisan dan penyemakan bahan media elektronik berunsurkan Islam dalam tempoh satu (1) bulan selepas diterima.