Dasar Kualiti

JABATAN INI MEMBERI SEPENUH KOMITMEN UNTUK MEMBERI PERKHIDMATANNYA YANG CEMERLANG DAN BERKUALITI KEPADA UMAT ISLAM DI NEGERI KELANTAN, MEMENUHI DAN MENGUTAMAKAN KEPUASAN PELANGGAN SERTA BERILTIZAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DENGAN CEKAP DAN BERKESAN BAGI MEMBINA DAN MEMBANGUNKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG BERPEGANG TEGUH KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM KEHIDUPAN MEREKA.