Anugerah Warga Contoh

Pada 10 April 2016, telah diadakan Perhimpunan Kakitangan JAHEAIK Bil 4/2016. Perhimpunan kali ini juga diadakan bagi memberi penghargaan untuk 2 kakitangan Jaheaik. Bagi Kategori Pengurusan & Profesional di anugerahkan kepada Puan Rohani binti Kadir (Bahgaian Dakwah). Bagi Kategori Kumpulan Sokongan I & II di anugerahkan kepada Mohamed Nadzri bin Md Hashim (Bahagian Pentadbiran).