Anugerah Warga Contoh

YB. Dato' Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan telah menyampaikan Anugerah Warga Contoh bagi suku kedua tahun 2016 kepada Nik Mohamad Zawawi Bin Ibrahim, Penolong Pengarah (Pengurusan Halal) bagi kumpulan Pengurusan & Profesional dan Wan Azliza Binti Wan Ali, Pembantu Hal Ehwal Islam bagi kumpulan sokongan I & II.