Kunjungan Hormat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) ke JAHEAIK

JAHEAIK telah menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) pada 26 Rabiulawal 1440H/04 Disember 2018M. Seramai 15 orang pegawai/kakitangan JAWI yang menyertai rombongan ini. Penolong Pengarah (Pendidikan) telah menyampaikan taklimat korporat JAHEAIK kepada rombongan.