KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) JAHEAIK

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan telah membuat persembahan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di Dewan Teratai, SUK pada 26-27 Ogos 2019.